Cytaty.najlepszezyczenia.pl

REKLAMA

Cytaty na literę:
  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M  
  N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     Z  

LL'homme qui medite est un animal deprave. Rousseau
Komentarzy: 1
Labitur occulte fallitque volatilis aetas, et nihil est annis velocius - pierzchliwy czas, zwodząc nas umyka niepostrzeżenie; nic nie jest szybsze niż lata. Owidiusz
Komentarzy: 0
Labor est etiam ipsa woluptas - praca jest sama w sobie przyjemnością.
Komentarzy: 0
Labor et patientia omnia vincunt - praca i cierpliwość wszystko przezwyciężą.
Komentarzy: 0
Labor fallit curas - praca oszukuje troski.
Komentarzy: 0
Labor hominem firmat, ignavia hebebat - praca umacnia człowieka, gnuśność zwiotcza.
Komentarzy: 0
Labor omnia vincit - praca wszystko zwycięża. Wergiliusz
Komentarzy: 0
Labora, aselle, quomodo ego laboravi et proderit tibi - popracuj, osiołku, tak jak ja pracowałem, i wyjdzie ci to na dobre.
Komentarzy: 0
Labores pariunt honores - trudy przynoszą zaszczyty; trudy owocują zaszczytami.
Komentarzy: 0
Labuntur anni - mijają (upływają) lata. Horacy
Komentarzy: 0
Labuntur tempora - płyną czasy.
Komentarzy: 0
Lacrimae celeriter arescunt - łzy szybko wysychają.
Komentarzy: 0
Lacrimis adamanta movebis - łzami nawet kamień skruszysz. Owidiusz
Komentarzy: 0
Laesa maiestas - (dosł. obrażony majestat) zdrada stanu
Komentarzy: 0
Laetificat stultum grandis promissio multum - wielka obietnica ogromnie głupca cieszy.
Komentarzy: 0
Laetitia exsultare - skakać z radości.
Komentarzy: 0
Laetius est, quoties magno sibi constat honestum - sukces tym słodszy, im więcej trudów włożono w jego osiąnięcie.
Komentarzy: 0
Laicy niech się (z tego) uczą - znawcy cieszą wspomnieniami.
Komentarzy: 0
Lakier: Gdzie sam lakier tam nie ma co rdzewieć. Szargan Michał
Komentarzy: 0
Lampa kłamstwa nie daje światła. Przysłowie perskie
Komentarzy: 0
[1] [2] [3] [4] [5] ...[33]