Cytaty.najlepszezyczenia.pl

REKLAMA

Cytaty na literę:
  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M  
  N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     Z  

QQualis artifex pereo! - Jakiż artysta ginie (we mnie)! Neron
Komentarzy: 0
Qualis pater, talis filius - jaki ojciec, taki syn.
Komentarzy: 0
Qualis rex, talis grex - (dosł. jaki król, taka trzoda) jaki pan, taki kram
Komentarzy: 0
Qualis vir, talis oratio - jaki m±ż, taka mowa.
Komentarzy: 0
Qualis vita et mors ita - jakie życie, taka ¶mierć.
Komentarzy: 0
Qualis vita, finis ita - jakie życie, taki koniec.
Komentarzy: 0
Quam bene vivas refert, non quam diu - wżne jak dobrze żyjesz, nie jak długo. Seneka
Komentarzy: 0
Quandoque bonus dormitat Homerus - niekiedy i wspaniały Homer się zdrzemnie (nawet najlepszemu poecie zdarzaj± się błędy). (nawet najlepszemu poecie zdarzaj± się błędy). (nawet najlepszemu poecie zdarzaj± się błędy)
Komentarzy: 0
Quanitum satis - ile trzeba; dostatecznie (napis na receptach). (napis na receptach). (napis na receptach)
Komentarzy: 0
Quantum est uni placere viro! - Jak trudno kobiecie płon±ć miło¶ci± do jednego mężczyzny
Komentarzy: 0
Quaque die (skrót: qd) - codziennie (notatka lekarska). (notatka lekarska). (notatka lekarska)
Komentarzy: 0
Quaque hora (skrót: qh) - co godzinę (notatka lekarska). (notatka lekarska). (notatka lekarska)
Komentarzy: 0
Quarter in die (skrót: qid) - cztery razy dziennie (notatka lekarska). (notatka lekarska). (notatka lekarska)
Komentarzy: 0
Que tua sunt, tibi habe; que mea, redde mihi - co twoje zachowaj dla siebie, co moje zwróć.
Komentarzy: 0
Quem di diligunt, adolescens moritur - wybrańcy bogów umieraj± młodo. Plaut
Komentarzy: 0
Qui amat, tamen nisi esurit, nullum esurit - człowiek zakochany, choćby był głodny, wcale głodny nie jest (zakochani żyj± miło¶ci±). Plaut
Komentarzy: 0
Qui asinum non potest, stratum caedit - kto nie może bić osła, bije worek. Petroniusz
Komentarzy: 0
Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est (ergo: qui bibit - sanctus est) - kto pije - ten ¶pi, kto ¶pi - nie grzeszy, kto nie grzeszy - jest ¶więty, a więc: kto pije, jest ¶więty.
Komentarzy: 0
Qui curat, non curatur - kto (sam) podlega pieczy, nie może sprawować opieki (nad inn± osob±). (nad inn± osob±). (nad inn± osob±)
Komentarzy: 0
Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit - niech ten kto uczynił dobro milczy; niech opowiada ten kto je otrzymał. Seneka
Komentarzy: 0
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]