Cytaty.najlepszezyczenia.pl

REKLAMA

Cytaty na literę:
  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M  
  N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     Z  

FFabula docet - bajka uczy (oto morał tej bajki). (oto morał tej bajki). (oto morał tej bajki)
Komentarzy: 0
Fabulis non expletur venter - bajkami żołądka nie napełnisz.
Komentarzy: 0
Fac et extusa - najpierw zrób, potem usprawiedliwiaj się.
Komentarzy: 0
Fac et spera - działaj i miej nadzieję.
Komentarzy: 0
Fac fideli sis fidelis - bądź wierny temu, kto wierny tobie.
Komentarzy: 0
Fac simile - zrób podobnie.
Komentarzy: 0
Fac te ipse felicem - uczyń sam siebie szczęśliwym.
Komentarzy: 0
Facil(e) omnes, cum valemus, recta consili(a) aegrotis damus - my wszyscy, kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo dajemy dobre rady chorym.
Komentarzy: 0
Facile dictu, difficile factu - łatwo powiedzieć, trudniej zrobić.
Komentarzy: 0
Facile est enim tenores adhuc animos componere, difficulter reciduntur vitia, quae nobiscum creverunt - łatwo bowiem kształtować jeszcze młode dusze, trudno natomiast ukrócić wady, które urosły wraz z nami.
Komentarzy: 1
Facile remedium est ubertatis - (dosł. z nadmiarem łatwo sobie poradzić) od przybytku głowa nie boli
Komentarzy: 0
Facilius camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum coelorum - łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do królestwa niebieskiego.
Komentarzy: 0
Facilius est multa facere quam diu - łatwiej czynić więcej (rzeczy), niż (jedną) dłużej. Kwintylian
Komentarzy: 0
Facilius oppresseris quam revocaveris (ingenia studiaque) - (talenta i nauki) łatwiej można stłumić, niż do życia przywrócić.
Komentarzy: 0
Facilius per partes in congitionem totius adducimur - łatwiej nas doprowadzić do zrozumienia całości kawałek po kawałku. Seneka
Komentarzy: 0
Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum - rób coś, aby cię zawsze diabeł zastał zajętym. św. Hieronim
Komentarzy: 0
Facta dificiliora quam verba - czyny trudniejsze niźli słowa.
Komentarzy: 0
Facta est grando et ignis - powstał grad i ogień.
Komentarzy: 0
Facta loquuntur - (dosł. fakty krzyczą) fakty mówią same za siebie
Komentarzy: 0
Facta non praesumuntur, sed probantur - okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz udowadnia (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia)
Komentarzy: 0
[1] [2] [3] [4] [5] ...[9]